Frontpage Forside  l  Sitemap  l  Søgning  l  Kontakt os  l  Jofrasales Login ADKnet  l  Danish English Germany China France 


    Forside » Om AMETEK » Miljø

 

              Print       

Miljø - Håndtering af emballager og elektronisk affald

Al affald af elektronisk og elektrisk udstyr - elskrot - skal fremover bortskaffes på en ny og bedre måde. For at sikre, at systemet bliver så effektivt, billigt og miljørigtigt som muligt har producenter og importører af disse produkter dannet ”elretur”, som sikrer, at virksomhederne kan løfte deres ansvar i fællesskab.
 
Elretur er den ordning der sørger for at alt elektrisk og elektronisk affald - elskrot - bliver håndteret miljøansvarligt. Formålet bag WEEE-direktivet er at tilskynde producenterne til at fremstille så miljøvenlige produkter som muligt, at begrænse mængden af affald samt at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Bag formålet ligger det enkle princip om, at det er forureneren der betaler for "rengøringen".
 
For at sikre at vores emballage og brugte elektroniske affald håndteres effektivt og korrekt, er AMETEK Denmark A/S medlem af elretur. Dermed sikrer vi, at den størst mulige mængde emballage af metal, plast, papir og bølgepap, glas og forskellige komponenter i det elektroniske affald genindvindes og genbruges.
 
Dette betyder også, at alle vores kunder gratis kan aflevere deres udtjente AMETEK instrumenter på en af elreturs oparbejdningspladser. Se mere information omkring ordningen samt adresser på elreturs web-side.
 
WEEE certifikat for AMETEK Denmark A/S 
Mere info

WEEE certifikat
 

Elreturs website

AMETEK Denmark A/S - Gydevang 32-34, 3450 Allerød, Danmark - Tlf: 4816 8000, Fax: 4816 8080 - E-mail: jofra@ametek.com